PHOSPHATE REMOVER Microbe-Lift 236 ml

Phosphate Remover nadaje się do stosowania w akwariach morskich. Szybko neutralizuje fosforany, usuwa zmętnienie wody. Jest nieszkodliwy dla ryb i bezkręgowców.

 

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

 

Phosphat Remover szybko i bezpiecznie usuwa fosforany z akwariów słodkowodnych i morskich. Wiążąc je, znacząco obniża ich poziom, poprawiając jednocześnie przejrzystość wody. Dawkowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na odczyn i twardość wody.

 

Środki ostrożności: Przechowywać z dala od dzieci; Używać zgodnie z instrukcją; W przypadku kontaktu prepara-tu ze skórą lub oczami, przepłukać silnym strumieniem zimnej wody; Systematycznie kontrolować poziom fosforu. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w akwariach. Nie nadaje się dla ryb przeznaczonych do spożycia.

 

Sposób użycia: Przeprowadzić test na obecność fosforanów. Phosphat Remover stosuje się tylko, gdy poziom związków fosforowych wynosi 0,2 ppm lub więcej. Wlewać w miejscu intensywnego przepływu wody. W akwariach mających sump, podawać tuż przed miejscem przelewu. Nie usuwać więcej niż 1,5 ppm fosforanów dziennie. Po pierwszym zastosowaniu podawać Phosphat Remover co drugi dzień, do uzyskania pożądanego poziomu fosforanów. Natychmiast po dodaniu Phosphat Remover może pojawić się zmętnienie wody, które jednak szybko zanika. Przedawkowanie preparatu może spowodować zmętnienie utrzymujące się nawet przez kilka godzin. Produkt nie ma wpływu na odczyn wody.

 

Woda słodka: dawka potrzebna do usunięcia od 0,2 do 0,9 ppm fosforanów:

Objętość akwarium (l) 57 189 378
Ilość preparatu 2 ml 7,5 ml 15 ml

 

Woda słona: podwoić dawkę preparatu.