GHL Profilux Karta PLM-CondF

GHL Profilux Karta PLM-CondF

Karta do komputera Profilux.
Zawiera port do podłączenia elektrody przewodności dla wody słodkiej.