GHL Profilux Karta PLM-CondS -Redox

GHL Profilux Karta PLM-CondS -Redox

Karta rozszerzeń do komputera Profilux. Umożliwia pomiar zasolenia i potencjału redox.