GHL Profilux Karta PLM-CondS

GHL Profilux Karta PLM-CondS

Karta do komputera Profilux.
Zawiera port do podłączenia elektrody przewodności dla wody zasolonej.