Aqua Medic mV Controller

Aqua Medic mV Controller

Urządzenie do pomiaru i kontroli potencjału redox.

mV Controller 2001 C to precyzyjne urządzenie kontrolujące wartość potencjału redox (ORP) w wodzie akwariowej. Kontroler pracuje w bardzo szerokim zakresie od -500 do +500mV, a pomiar jest wykonywany w zakresie od -1000 do +1000mV. Urządzenie można wykorzystać do kontroli podawania ozonu i/lub w akwariach słodkowodnych do kontroli pracy Nitratreduktora.

Kontroler ma wbudowane złącze BNC, do którego podłącza się elektrodę mV. Zaleca się korzystanie z oryginalnych, plastikowych elektrod Aqua Medic.