Pyszczak złotopłetwy-Acei (Pseudotropheus sp.)

Acei Cichlid (Pseudotropheus sp.)

POCHODZENIE:
Afryka - jezioro Malawi: litoral skalisty
WIELKOŚĆ:
14cm
ZACHOWANIE:
Jeden z najspokojniejszych i najmniej terytorialnych gatunków zamieszkujących jezioro Malawi. Nie jest terytorialna w storunku do przedstawiecieli innych jak i tego samego gatunku.
DYMORFIZM:
Samice nieznacznie mniejsze od samców. Samce masywniejsze w budowie.
TEMPERATURA:
24-26*C
WODA:
pH 7,5-8,2 ; woda średnio twarda do twardej. Lubi czystą wodę, Dlatego niezbędne są częste podmiany wody (nawet 40%)
POKARM:
Pokarm głównie roślinny, uzupełniany o pokarmy mięsne - skorupiaki - oczlik, dafnia, artemia. Główny pokarm powinny stanowić glony.
ROZMNAŻANIE:
Tarło w dołku wykopanym w podłożu, które przygotowuje samiec. Ikra inkubowana w pysku samicy. Inkubacja trwa około 3-4 tygodni. Gatunek bardzo płodny, z jednego miotu może pochodzić nawet kilkadziesiąt młodych. Ikra jest inkubowana w pysku przez samicę przez 3-4 tygodni. Po tym czasie wypuszcza młode, które są zdolne do samodzielnego pobierania pokarmu. Rodzice troskliwie opiekują się potomstwem.
OPIS:
Zbiornik o długości conajmniej 100cm. Podłoże piaszczyste lub żwirowe. Dekoracje z kamieni i grot skalnych. Zaleca się trzymanie w stadzie gdzie na 1 samca przypadają 2-3 samice.

żródło tekst Akwarium.info.pl

zdjęcia Aquarium Domain.com