Aqua Medic NR 5000

Aqua Medic NR 5000

Nitratreduktor 5000 działa na takiej samej zasadzie, jak jego mniejsze odpowiedniki - Nitratreduktor 400 i Nitratreduktor 1000. Komora reduktora ma pojemność 30 litrów. Do zestawu dołączona jest pompa, która wymusza wewnętrzny obieg wody. W górnym panelu znajduje się port do podłączenia elektrody (standardowy gwint). Bakterie można dokarmiać na 2 sposoby: ręcznie - za pomocą Denimar-u, lub po części zautomatyzować ten proces, wykorzystując do tego Deniablle. Filtr pracuje w obiegu zamkniętym i wymaga zasialnia wodą z by-passu.

Wymiary:

  • Długość: 50 cm
  • Szerokość: 30 cm
  • Wysokość: 96 cm

Dostępne akcesoria:

Denimar
Deniaballs (do dokarmiania bakterii)

Elektroda pracująca pod ciśnieniem mierząca potencjał REDOX (lub ORP) z gwintem PG 13,5

Aqua Medic mV Computer lub mV Controller