Deltec NFP 1020

Deltec NFP 1020

Nitratreduktor wyposażony w pompę zapewniającą optymalne obmywanie złoża z bakteriami nitryfikacyjnym zapewnia bardzo skuteczne usuwanie azotanów w sposób naturalny.

Bakterie dokarmiane są poprzez podawanie odpowiedniej pożywki. Można je ręczenie lub automatycznie.

  • Dzienna dawka pożywki: 100ml
  • Do akwariów: do 10000l
  • Wymiary: 390x310x1010 mm