Deltec NFP 509

Deltec NFP 509

Nitratreduktor wyposażony w pompę zapewniającą optymalne obmywanie złoża z bakteriami nitryfikacyjnym zapewnia bardzo skuteczne usuwanie azotanów w sposób naturalny.

Bakterie dokarmiane są poprzez podawanie odpowiedniej pożywki. Można je ręczenie lub automatycznie.

  • Dzienna dawka pożywki: 8ml
  • Do akwariów: do 800l
  • Wymiary: 225x170x560 mm