Automatyczna dolewka wody

Tunze Water level alarm 7607/2
Wyłącznik krańcowy poziomu wody posiada 3 sensory: sensor zabezpieczający przed pracą na sucho oraz 2 sensory zabezpieczające przed przelaniem. Każdy sensor posiada uchwyt naklejany silikonem lub zaciskowy dla ścianek poziomych lub pionowych. Uchwyty mogą byc połączone. Jednostka sterująca zaopatrzona jest w wyświetlacz elektroniczny dla każdego sensora i sygnał ostrzegawczy. Gniazdko przełączające posiada wydajność przełączania wystarczający dla pomp przy 230V, 1800W (przy 115V, 900W).