GHL Profilux Karta PLM-Redox

GHL Profilux Karta PLM-Redox

Karta rozszerzeń do komputera Profilux. Umożliwia pomiar potencjału redox.