Aqua Medic AT-Control

Aqua Medic AT-Control

Profesjonalny komputer akwarystyczny do modułowej rozbudowy. Zestaw daje praktycznie nieograniczone możliwości monitorowania i kontroli parametrów w akwarium słodkowodnym i morskim.

System kontroluje takie parametry jak pH, temperaturę, ciężar właściwy, przewodność potencjał oksydoredukcyjny (redox) poziom wody w zbiorniku, oświetlenie oraz pracę falowników. Programując można także ustawiać krzywe dzienne, na przykład dla temperatury w zbiorniku w dzień i w nocy.

Na monitorze komputera, w formie wykresu liniowego, przedstawia się cała historia zakresu wahań danej wartości. Oczywiście każdy parametr można ustawić tak, aby był stale monitorowany i korygowany za pomocą dodatkowych urządzeń.

Wszystkie sondy podłączamy do komputera za pomocą powerboxu z wejściem USB a obsługa programu jest czytelna i łatwa.

Eksport danych umożliwia nam przesyłanie wyników do komputera. Całością systemu można sterować z poziomu AT-Control, lecz zdecydowanie łatwiej przez komputer PC.

Pierwszymi dwoma elementami, w które należy się zaopatrzyć, to jednostka centralna AT oraz Power Box (do kupienia oddzielnie).

W skład jednostki centralnej wchodzą:

  • Jednostka centralna,
  • Przewód do podłączenia z komputerem PC,
  • Interfejs PC,
  • Oprogramowanie,
  • Bateria podtrzymująca pamięć,
  • Przewód USB do podłączenia z Power Boxem,
  • Oprogramowanie PC,
  • Czujnik temperatury.