Komputer Poseidon - Sterownik

„Poseidon”  elektroniczny system  przeznaczony do monitorowania i kontrolowania parametrów w akwariach słodko i słonowodnych.

System „Poseidon” posiada budowę modułową dzięki czemu użytkownik może dostosować jego funkcjonalność do indywidualnych potrzeb. Do sterownika „Poseidon” można podłączyć następujące elementy:

  • listwa zasilająca z czterema gniazdami 230V nr1(listwa obsługuje grzałkę, urządzenie chłodzące, urządzenie kontrolujące odczyn pH , oraz pompę lub zawór do uzupełniania odparowanej wody)
  • listwa zasilająca z czterema gniazdami 230V nr2(listwa obsługuje kanał oświetlenia nr1, kanał oświetlenia nr2, kanał oświetlenia nr3, oraz timer uniwersalny)
  • oświetlenie nocne LED 12v
  • moduł DIMMER sterujący lampą POWER LED
  • moduł DIMMER sterujący statecznikiem ściemnialnym T5
  • czujnik temperatury
  • elektrodę pH  (zalecanaERH-AQ1 firmy HYDROMET)
  • czujnik poziomu cieczy wyposażony w pływak uruchamiający i zabezpieczający
  • Pompy dozujące(sterownik „Posejdon” współpracuje ze wszystkim modułami pomp dozujących firmy Aqua-Trend)

 Podstawowe funkcje systemu „Poseidon”

  • 24 godzinny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

·         menu w języku polskim·         nieulotna pamięć procesora (podtrzymanie bateryjne)·         rozróżnienie pór dnia – dzień/noc·         monitorowanie temperatury wody w zbiorniku·         sterowanie pracą grzałki na podstawie odczytu temperatury, osobno dla dnia i nocy·         sterowanie pracą wentylatorów lub chłodziarki na podstawie odczytu temperatury, osobno dla dnia i nocy·         monitorowanie odczynu pH·         alarm akustyczny przy przekroczeniu krytycznej wartości odczynu pH·         kontrola odczynu pH na podstawie odczytu z elektrody(kontrola działa w sposób dwukierunkowy tzn. można sterować urządzeniem podnoszącym i obniżającym odczyn pH)·         kalibracja elektrody pH·         kontrola poziomu wody w zbiorniku z funkcją zabezpieczenia pływaka uruchamiającego(system posiada zwłokę czasową eliminującą niekontrolowane załączania pompy)·         kontrola trzech kanałów oświetlenia 230V z rozdzielczością minutową oraz przejściem przez północ·         zwłoka czasowa na trzecim kanale oświetlenia pozwalająca zabezpieczyć np. lampę HQI lub odpieniacz po zaniku prądu w sieci·         kontrola dwóch kanałów oświetlenia 12V DC z rozdzielczością minutową i przejściem przez północ(możliwość podłączenia dowolnego urządzenia zasilanego napięciem 12V DC poprzez wtyk Jack 3,5mm )·         płynne rozjaśnianiem/ściemnianie oświetlenia nocnego LED przy pomocy wyjścia 12V (wymagany moduł zewnętrzny DIMMER LED) sterowanie odbywa się przy pomocy sygnału PWM 12V·         płynne rozjaśnianiem/ściemnianie oświetlenia POWER LED przy pomocy wyjścia 12V (wymagany moduł zewnętrzny DIMMER LED) sterowanie odbywa się przy pomocy sygnału PWM 12V·         płynne rozjaśnianiem/ściemnianie lamp T5 wyposażonych w stateczniki ze sterowaniem analogowym 1-10v  przy pomocy wyjścia 12V (wymagany moduł zewnętrzny DIMMER T5)sterowanie odbywa się przy pomocy sygnału analogowego 1-10v·         możliwość ustawiania każdej z grup oświetlenia w trybie ZAŁĄCZ, WYŁĄCZ, lub AUTO·         dozowanie automatyczne - sterowanie czterema pompami dozującymi (sterownik obsługuje wszystkie typy modułów wykonawczych Aqua-Trend tj.:Slow Doser, Doser One 2 pompy, Doser One 3 pompy, Doser One 4 pompy, Doser One Pro 2 pompy, Doser One Pro 3 pompy, Speedy Doser. Sterownik posiada jedno gniazdo do podłączenia pomp dozujących, lecz istnieje możliwość podłączenia np. dwóch modułów Doser One Pro z 2 pompami przy pomocy adaptera. Dla każdej z pomp istnieje możliwość zaprogramowania 1,2,6,12 lub 24 dawek w ciągu doby, czas pracy w zakresie od 1 do 1000 sekund dla każdej dawki, oraz godzinę pierwszego uruchomienia)·         dozowanie manualne(możliwość ręcznego załączenia dowolnej pompy dozującej np. w celu „zalania” instalacji dozującej)·         timer uniwersalny(sterowanie urządzeniem 230V, możliwość ustawienia trzech czasów włączenia i wyłączenia w ciągu doby z rozdzielczością minutową)   Elementy systemu „Poseidon” tj. sterownik objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.